Beste Vrijwillig(st)(er),

Nog één dag scheidt ons van het jaar 2023

Een goed moment om toch nog eens terug te kijken op de  maanden die achter ons liggen. Onze vereniging heeft het afgelopen jaar op sportief gebied goed gedaan. Blij dat dit seizoen weer bijna alles weer normaal was na moeilijke (corona)jaren. Vele leden kregen de lof die zij verdienden. Ieder van hen werd op zijn of haar wijze in de schijnwerpers geplaatst. Soms gebeurde dat op internationaal niveau, een andere keer binnen de vereniging, en ook heel vaak binnen het gezin/familie.

Vrijwilligers vormen de olie waarop een vereniging kan draaien. Zonder die bijna 100 vrijwilligers is het niet mogelijk om een vereniging als de Dinkel Denekamp draaiende te houden.

We willen afsluiten met jullie allen nogmaals te bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar, en spreken daarbij de hoop uit dat De Dinkel Denekamp nog vele jaren op jullie steun als vrijwilliger mag rekenen. Tevens willen we van de gelegenheid gebruikmaken om een ieder persoonlijk te bedanken voor de fijne samenwerking. Allen een fijne jaarwisseling en een gezond, sportief en spetterend 2023 toegewenst.

Bestuur de Dinkel Denekamp