Officials

Zonder officials geen wedstrijden

Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de spozzrters, op de omgeving van de sporters (ouders) en op de verenigingen. Sporters kiezen voor een sport als zij het naar hun zin hebben. Dit kan zijn omdat de sfeer goed is binnen de club, de kwaliteit van de trainingen hoog is of omdat er met respect wordt omgegaan met sporters, trainers, coaches en officials.

Goede officials zijn daarvoor onmisbaar. Jaarlijks worden duizenden officials – vrijwilligers! – ingezet om zwemwedstrijden op lokaal, nationaal en internationaal niveau op een juiste manier te begeleiden. Of iemand nu jurysecretaris, kamprechter, scheidsrechter, tijdwaarnemer of starter is, het moet leuk zijn om bij wedstrijden jurylid te zijn.

Official zijn bij het wedstrijdzwemmen is een boeiende hobby. Er lopen veel officials rond tijdens het zwemmen, ieder met een eigen taak.

En wat heel belangrijk is:
Zonder officials kunnen er geen officiële wedstrijden worden gehouden

Denekamp,
Rob Wolbert

_______

Hoe word ik official?

Als ouder/verzorger van een zwemmend kind gaat u ongetwijfeld wel eens mee naar een zwemwedstrijd. U zit dan misschien wel met een stopwatch op de tribune en klokt zoveel en zo goed als mogelijk is de tijden van uw kind. Dikwijls gebeurt dat van grote afstand en mede daardoor wijken uw tijden af van de officiële tijden. Frustrerend? Och, het gaat erom dat u een “ongeveertijd” hebt.

Dat kan natuurlijk anders/beter. Door official te worden. U zit dan niet meer op de tribune, hoeft niet alleen maar mee om te rijden en u klokt betere tijden voor uw kind en andere kinderen. Kortom, u bent actief bezig en maakt het daarmee tevens mogelijk dat zwemwedstrijden voor uw en andere kinderen georganiseerd kunnen blijven worden.

Om official te worden volgt u een cursus van 5 avonden, gaat een paar keer oefenen bij een wedstrijd en doet een mondeling examen. Is dat moeilijk? Nee, het is niet moeilijk maar u moet er wel even wat vrije tijd aan besteden. U leert de spelregels, bv. hoe er een schoolslag moet worden gezwommen. Wat er wel en niet mag bij een vlinderslag en wat een vrije slag precies is. Uiteraard leert u ook wat u moet doen als tijdwaarnemer en hoe u moet klokken.

U zult ervaren, dat na het volgen van een cursus voor tijdwaarnemers, op een andere manier een wedstrijd beleeft. U bent actief bezig, de tijd verloopt sneller en u kijkt met andere ogen naar de prestaties van uw kind.

Interesse gewekt, graag contact opnemen met Mariël Bosch-ten Brink:  vof@dedinkel.nl , van zwemvereniging de Dinkel en meld u aan voor een cursus tijdwaarnemer. De cursus wordt normaliter in november gehouden op diverse plaatsen in de regio Overijssel en het mondelinge examen in december.

Om als official aan het bad te mogen staan bij wedstrijden, moet u lid zijn van een bij de KNZB aangesloten zwemvereniging en bovendien moet de vereniging u als bondslid aanmelden in de ledenadministratie van de KNZB.

Bent u als tijdwaarnemer enthousiast geworden voor het officialschap, dan zijn er nog mogelijkheden om als starter, jurysecretaris, kamprechter of scheidsrechter carrière te maken in de zwemsport.

Hopelijk zien we u binnenkort aan het bad.

 

Tijdwaarnemer-4 (4)

Algemeen

Heb je het besluit genomen om official te willen worden dan is de eerste stap het je opgeven voor de cursus voor tijdwaarnemer (4), de basiscursus voor zwemofficial.

Cursus

 • Voor het volgen van deze cursus is geen vooropleiding vereist.
 • De cursus bestaat uit 5 avonden van circa 2 uur.
 • Maximaal één avond mag worden gemist.
 • Tijdens de cursus dien je minstens één keer te fungeren als schaduwklokker bij een echte wedstrijd. Je bent dan niet officieel jurylid, maar jouw aanwezigheid wordt wel vermeld op het officiële proces-verbaal van de wedstrijd.

Examen

 • De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen van 20 minuten.
 • Op de dag van het examen moet je minimaal 16 jaar zijn.
 • Het hanteren van de stopwatch is een essentieel onderdeel van dit examen.
 • Kennis van een deel van de zwemreglementen is vereist.
 • Bij een positief resultaat word je onmiddellijk aangesteld in de bevoegdheid a4 (aankomend tijdwaarnemer).
 • Bij een negatief examenresultaat mag je binnen enkele weken herexamen doen. Na een tweede keer niet slagen moet de cursus opnieuw worden gevolgd.

Praktijkbeoordeling

 • Als er drie keer met voldoende kwaliteit als tijdwaarnemer is gefungeerd, kan benoeming plaatsvinden in de bevoegdheid 4.
 • Tijdens de praktijkbeoordeling wordt gelet op het bestand zijn tegen de wedstrijddruk, zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden, voldoende handelingssnelheid en het goed kunnen waarnemen.
 • Als bij de praktijkbeoordeling is vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan volgt benoeming in de bevoegdheid 4. Je mag dan bij heel veel wedstrijden jureren, alleen niet bij nationale of regionale kampioenschappen.

Continuering

 • Om de bevoegdheid 4 te behouden moet men minstens 3 keer per jaar fungeren.

Jurysecretaris (J)

Algemeen

Er zijn ook officials, die je (meestal) niet aan de badrand ziet staan. Dat zijn de jurysecretarissen. Zij zitten in een aparte ruimte, de jurykamer, en verwerken alle resultaten van de wedstrijd. Van de tijdwaarnemers krijgen ze de briefjes waarop de gezwommen tijden staan, van de kamprechters de kaarten waarop de volgorde van aankomst is geschreven en van de scheidsrechter de diskwalificaties. Dat moet allemaal in de officiële uitslag komen, het proces-verbaal van de wedstrijd. Dat doet jurysecretaris. Om jurysecretaris te kunnen worden moet je een cursus volgen.

Cursus

 • Voor het volgen van deze cursus is geen vooropleiding verplicht, maar als zonder vooropleiding aan de cursus J wordt deelgenomen, is het verplicht om een extra lesavond te volgen, waarin de basisregels voor het wedstrijdzwemmen worden behandeld.
 • De cursus bestaat uit 3 avonden van ca 2,5 uur, waarvan één avond bestemd is voor elektronische verwerking van uitslagen.
 • Er mag géén avond worden gemist.

Geen examen

 • Na met voldoende inzet en belangstelling de cursus te hebben gevolgd, wordt je aangesteld als aankomend jurysecretaris in de bevoegdheid aJ.
 • Om te kunnen worden aangesteld tot J moet bij een praktijkbeoordeling een “voldoende” zijn gehaald.

Praktijkbeoordeling

 • De praktijkbeoordeling zal pas plaatsvinden als bij minimaal 2 tot 4 wedstrijden als jurysecretaris is gefungeerd. Naast de beoordeling op het verwerken van de wedstrijdresultaten en het maken van het proces-verbaal van de wedstrijd, wordt er ook gelet op stressbestendigheid, vermogen tot samenwerken en delegeren, het gestructureerd kunnen werken en communicatieve vaardigheden. Die vaardigheden zijn gewenst om als primus inter pares leiding te kunnen geven aan het jurysecretariaat.
 • Na bij de praktijkbeoordeling een “voldoende” te hebben gescoord, volgt aanstelling in de bevoegdheid J.

Continuering

 • Om de bevoegdheid J te behouden moet men minstens 4 keer per jaar fungeren, ongeacht in welke bevoegdheid