Rabobank Twente Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Twente Oost stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook De Dinkel doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei mogen klanten van Rabobank Twente Oost drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €100.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. De Dinkel ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle klanten en leden  

Het is voor De Dinkel belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het aanschaffen van nieuwe materialen voor alle zwemgroepen van De Dinkel.  Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan De Dinkel tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Twente Oost. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost .

Bedankt voor jouw steun!
Groeten van De Dinkel Denekamp