Univé beloont groot maatschappelijk veiligheidsbelang met 2500 euro!
Het initiatief voor het schoolzwemmen ligt tegenwoordig bij de scholen en de gevolgen daarvan komen steeds meer -negatief- in het nieuws… Zwem- en waterpolovereniging De Dinkel Denekamp besloot om weer schoolzwemlessen aan te bieden in Dinkelland. Dit initiatief werd opgepakt door de Kingschool uit Denekamp. Deze kent een schoolsportprogramma waarin alle groepen verschillende sporten aangeboden krijgen, zoals atletiek, toestelles, balsport, rugby, dansen en dus ook zwemmen. 
Het afgelopen schooljaar is er onder leiding van twee vrijwillige, maar wel volledig gediplomeerde Dinkelmedewerkers gewerkt aan het project veiligheid in en om het water’. Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben hieraan wekelijks meegedaan. Elke groep heeft 5 weken de lessen in het zwembad doorlopen. Ook in de klas werd aan de hand van een lesmap uitgebreid aandacht besteed aan dit thema. Ze leerden niet alleen beter zwemmen, maar ook om zich te redden in allerlei moeilijke situaties zoals (gekleed) uit een boot vallen, ademhalen onder een omgeslagen boot, door het ijs zakken en oriënteren waar het wak is, in stroming zwemmen/redden/uit het water klimmen en gekleed reddingszwemmen. Ook leerden kinderen zichzelf of anderen redden met behulp van verschillende materialen. Zo werden zelfs regenjas, plastic zak, laarzen, stok of broek als reddingsmiddel ingezet (zie foto rechtsonder). Het bijzondere project is onlangs door Univé zelfs beloond met een donatie van 2500 euro. Alle 120 deelnemende leerlingen ontvingen een persoonlijke, handgeschreven oorkonde. Gefeliciteerd allemaal, jullie kunnen nu allemaal veilig genieten van je zomervakantie!