KertsLogo

Beste Vrijwillig(st)(er),

Nog enkele dagen scheiden ons van het jaar 2016
Een goed moment om toch nog eens terug te kijken op de  maanden die achter ons liggen. Onze vereniging heeft het afgelopen jaar op sportief gebied goed gedaan. Vele leden kregen de lof die zij verdienden. Ieder van hen werd op zijn of haar wijze in de schijnwerpers geplaatst. Soms gebeurde dat op internationaal niveau, een andere keer binnen de vereniging, en ook heel vaak binnen het gezin/familie.

Het was ook een jaar waar wederom  stil werd gestaan bij de rol van de vrijwilliger. Nationaal en lokaal werd hier veel aandacht aan besteed. Vrijwilligers vormen de olie waarop een vereniging kan draaien. Zonder die bijna 100 vrijwilligers is het niet mogelijk om een vereniging als de Dinkel Denekamp draaiende te houden.

We willen afsluiten met jullie allen nogmaals te bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar, en spreken daarbij de hoop uit dat  De Dinkel Denekamp nog vele jaren op jullie steun als vrijwilliger mag rekenen. Tevens willen we van de gelegenheid gebruikmaken om een ieder persoonlijk te bedanken voor de fijne samenwerking. Allen fijne feestdagen, en een gezond en sportief 2016 toegewenst.

Bestuur de Dinkel Denekamp